Affluenza e risultati

Affluenza ore 12

Votanti: n.  634 elettori (23,98%)

Affluenza ore 19

Votanti:   1580 elettori (59,78%)

AFFLUENZA TOTALE

Votanti: n. 1967 elettori per PARLAMENTO EUROPEO ( 75,16%)

Votanti: n. 1963 elettori per SINDACO (74,27%)

così distribuiti:

PER PARLAMENTO EUROPEO

  • seggio n. 1: Maschi n. 368; Femmine n. 368 –> tot. 736
  • seggio n. 2: Maschi n. 332; Femmine n. 332 –> tot. 664
  • seggio n. 3: Maschi n. 284; Femmine n. 283 –> tot. 567

PER SINDACO

  • seggio n. 1: Maschi n. 368; Femmine n. 367 –> tot. 735
  • seggio n. 2: Maschi n. 331; Femmine n. 332 –> tot. 663
  • seggio n. 3: Maschi n. 283; Femmine n. 282 –> tot. 565

SINDACO NEOELETTO : GIUSEPPE ZARDINI n. 1218 voti (64,34%)

DARIO VENTURINI n. 675 (35,66%)

RISULTATI FINALI vedi allegati